Vinlagring

Det finns några principer som måste beaktas när man ska lagra vin under en längre tid.

Temperatur

De flesta experter är ense om att vin bör lagras i en temperatur någonstans mellan 12 och 15 grader. I detta spann ligger den idealiska temperaturen som gör att vinet mognar långsamt och utvecklas väl. Lagras vinet i varmare temperatur så blir effekten att vinet mognar snabbare, vilket i sig inte är någon fara, men det är inte bra för viner av väldigt hög kvalitet som har en lång mognadskurva. Det viktigaste att komma ihåg är dock att vinet ska lagras i en miljö men jämn temperatur. Snabba temperaturväxlingar leder till att vinet tar skada.

Ljus

Vin som lagras ska inte utsättas för direkt solljus (UV-ljus). UV-strålar kan skada vinet och det är av denna anledning som vinflaskor typiskt sett är gjorda i mörkt glas. När vi tar fram planer på vinförvaringen i ert hem är det viktigt att vi tar hänsyn till hur solljus lyser in i ert hem. I de vinrum där vi installerar glasdörrar och/eller glasväggar är allt glas belagt med UV-skydd.

Rörelser

Vin som lagras ska ligga stilla, det är därför viktigt med en solid konstruktion utan vibrationer. Flaskorna ska också ligga ner så att vinet i flaskan hela tiden är i kontakt med korken. På så sätt torkar inte korken ut. En torr kork gör att för mycket luft kommer in i flaskan och skadar vinet.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten i vinkällaren bör ligga strax över 70%. Vid denna nivå tillförs korkarna fukt i från luften, vilket minskar risken att de torkar ut. Samtidigt får luftfuktigheten inte vara för hög, då kan flaskornas etiketter ta skada

Allt ovanstående tar vi hänsyn till när vi designar en vinförvaring till er. Betyder det att ni måste installera kylaggregat för att lagra vin? Nej, absolut inte, allt är beroende av vad ni har för ambitioner med er vinförvaring och vad ni vill få ut av den. Är ni intresserade av en vacker vinförvaring som en inredningsdetalj i ert hem så anpassar vi designen för att uppnå just det.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev är gratis och vi skickar endast skicka ca ett brev per kvartal.

Vill du ha mer information?