Hur går det till?


Vi inleder med ett möte på plats hemma hos er för att ta reda på vad era behov är inför förvandlingen av ert hem. Ni erhåller sedan en offert där det tydligt framgår vad som diskuterats samt vad det kommer att kosta för att ta fram det önskade underlaget. Efter att offerten accepterats sätter vi igång med att skapa magi och presentationen sker sedan här hos oss på kontoret där vi går igenom vårt förslag och ni får möjligheten att se materialprover.

Önskar ni att vi förverkligar det vi presenterat så fortsätter vi med projektplanerigen inför er förvandling. Innan besöket med en arbetsledare hemma hos er tar vi fram en rumsbeskrivning som tydligt beskriver varje del som ska renoveras, allt för att missförstånd ska undvikas. Efter platsbesöket återkommer vi med en komplett offert för renoveringen där vi projektleder alla delar för att budgeten samt tidsplanen vi lagt upp ska hållas.

Läs mer om vad projektledning innebär här

När offerten accepterats kommer vi överens om ett startdatum och nu börjar det roliga, att förverkliga idéerna från papper till verklighet! Ni kan nu luta er tillbaka och låta oss ta hand om er renovering.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev är gratis och vi skickar endast skicka ca ett brev per kvartal.

Vill du ha mer information?