Byggnation och renovering


Hur går det då till när vi projektleder er renovering? Vi börjar alltid med ett byggmöte på plats med en arbetsledare där vi går igenom rum för rum vad det är som ska göras. Vi tar sedan fram en rumsbeskrivning som tydligt beskriver samtliga åtgärder i berörda utrymmen. Efter att ni godkänt denna så skickas den vidare till arbetsledaren för prissättning, allt för att ni ska få en tydlig prisbild på vad projektet kommer att kosta. Rumsbeskrivningen ligger till grund för hela renoveringen och kommer att ligga i er byggpärm under renoveringen så att det tydligt går att utläsa vad som ska genomföras. I byggpärmen finns samtliga underlag såsom ritningar, material- & färgval, produkter etc. 

Efter offerten godkänts sätter vi igång med att lägga upp en tidsplan samt beställa produkter.

Projektledaren är på plats kontinuerligt under projektets gång för att se att allt flyter på samt stämmer av med arbetsledaren om eventuella frågetecken som uppstått. Ni som kund är välkommen att närvara vid dessa men om ni inte har möjlighet till detta så får ni en uppdatering av projektledaren. Hela renoveringen dokumenteras i bilder, också så att ni har underlag till försäkringsbolaget.

Kontakta oss

När er renovering är klar har vi en gemensam avsyn där vi går igenom rumsbeskrivningen och ett eventuellt protokoll upprättas om justeringar behövs utföras samt en tidsplan för dessa. När samtliga justeringar är genomförda träffar vi byggledaren för att säkerhetställa att alla punkter är gjorda. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev är gratis och vi skickar endast skicka ca ett brev per kvartal.

Vill du ha mer information?