Design & Upplevelse

En av grundstenarna för Ängsudd är att ta ett helhetsgrepp om varje kök. Det innebär ett ansvar från första design till sista penseldrag. Det ska vara roligt och spännande att skapa sitt drömkök, så vår process är uppbyggd för att göra upplevelsen till en angenäm resa, där varje delmål förstärker känslan av ert drömkök.

Varje kök designas och skapas med utgångspunkt i hur det ska användas och de önskemål du som kund har. Köket sätter ofta tonen för mycket i hemmet, så köksdesignen ska därför passa in som en del av inredningen och känslan i hemmet som helhet.

Varje design skapas i en 3D-miljö för att tydligt illustrera hur det färdiga köket kommer att se ut. Här läggs mycket tid på att verkligen skapa en design som uppfyller alla krav och önskemål. Det är under denna kreativa process som vi har en tät dialog med er för att verkligen tillse att alla önskemål tas till vara.

Eftersom varje del av köket skapas för hand och anpassas för varje situation, så har vi inga fasta moduler eller mått att anpassa oss efter. Därmed är vi också fria att skapa en design som verkligen tar vara på rummets möjligheter. Samtidigt får vi ett resultat där den platsbyggda kvalitén verkligen framträder.

För vår del innefattar resan mot drömköket en tydlig tidsplanering som innefattar alla delar av projektet. Utöver detta så får ni kontinuerliga uppdateringar om hur arbetet fortskrider och vad som händer.

Ängsudds process i korthet

 • Första möte. Vi pratar önskemål, design, förväntningar och förhoppningar
 • Designmöte. Vi har här en första design att presentera och kan prata närmare om detaljer och vitvaror
 • Offert baserat på allt som framkommit under tidigare möten
 • Vitvaror – Vi besöker vår vitvaruleverantör och tittar närmare på vad ni önskar i ert kök. Läs mer om vitvaror här
 • Färgsättning – Vi tittar närmare på färgsättningen, besöker vår färgleverantör och tar fram färgprover. Läs mer om färg här
 • Tillverkning av ert unika kök
 • Förbredelser inför installaton. Ska något befintligt rivas? Väggar flyttas? El och vatten dras.
 • Installation av snickerier
 • Handmålning på plats
 • Installation av vitvaror och bänkskivor
 • Slutkontroll av all teknik, belysning och finish
 • Färdigt kök.

Under hela resan har ni en och samma kontaktperson som ansvarar för hela projektet och allt ni förväntas göra är att öppna dörren när vi kommer.

Den person som tar fram designen är också ansvarig för hantverket och skapandet av alla snickerier till köket. Vi på Ängsudd tar således ansvar för alla delar av processen, från första design till sista penseldrag.

Konsultation och ett möte kring designen av ert nya kök sker endast efter tidsbokning. Välkommen att kontakta oss för mer information!